DENETİM

Denetim Hizmetleri ELİTSSH olarak piyasa koşulları ve yasalar çerçevesinde oluşturduğumuz “servis denetim kriterleri” ile, belirli periyotlarda yetkili servis noktalarımız denetlenmektedir. Genel olarak üç yol ile denetim faaliyetlerini yürütmekteyiz.

*Belirsiz zaman ve sayıda müşteri konumunda telefon aramaları ile yapılan denetimler,
*Yılın belli zamanlarında Yetkili servis noktalarımıza fiili adres ziyaretleri yapılarak yapılan denetimler,
*Müşteri adreslerine, servis teknisyeni ile birlikte yetkili uzmanımızın da giderek hizmeti yerinde gördüğü denetimler, yoluyla denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve görülen eksiklikler belli formlar ile takip edilmektedir. Belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan her denetim faaliyeti için ayrı ayrı düzenlenen değerlendirme formları ilgili birimimize aktarılır.

Denetimler sonucunda yetkili servisimize belli notlar verilip, sonuçlar yetkili servisimiz ile de paylaşılıp, eğer varsa gerekli iyileştirmeleri verilen süre içerisinde yapması istenir. Yetkili servisliğimizi yapan işletmenin markamızı layıkıyla temsil edebilmesi için, yapması gereken iyileştirmeleri, verilen süre ve koşullarda yerine getirmemesi/getirememesi durumunda yetkili servisliği yeniden gözden geçirilip gerekli kararlar alınır ve uygulanır.